Adres Kancelarii:
95-100 Zgierz, Długa 44/46 lok. 12
042 716-05-05
rozmowy telefoniczne przyjmowane są:
we wtorki od: 9:30-14:00,
poniedziałek, środa, czwartek,
piątek - 12:00-14:00
zgierz.banach@komornik.pl
Nr konta: 45 9263 0000 0920 0991 2010 0001
Wzory wniosków
Poniżej przedstawiamy wzory podstawowych wniosków składanych w postępowaniu egzekucyjnym:
Wniosek o wszczęcie egzekucji - wzór
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - wzór
Oświadczenie o wyborze komornika - wzór
Wniosek o dokonanie doręczenia - wzór
Wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór
Wniosek o umorzenie postępowania alimentacyjnego - wzór
Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy w tym celu złożyć
do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu
wykonawczego.
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone