Komornik Sądowy dr Tomasz Banach - komornik Zgierz
Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy Sądzie Rejonowym.

Komornik jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami
prawa, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz
podnosić kwalifikacje zawodowe.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom
Sądu i prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa.
Adres Kancelarii:
95-100 Zgierz, Długa 44/46 lok. 12
042 716-05-05
rozmowy telefoniczne przyjmowane są:
we wtorki od: 9:30-14:00,
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 12:00-14:00
zgierz.banach@komornik.pl
Nr konta: 45 9263 0000 0920 0991 2010 0001
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone