Adres Kancelarii:
95-100 Zgierz, Długa 44/46 lok. 12
042 716-05-05
rozmowy telefoniczne przyjmowane są:
we wtorki od: 9:30-14:00,
poniedziałek, środa, czwartek,
piątek - 12:00-14:00
zgierz.banach@komornik.pl
Nr konta: 45 9263 0000 0920 0991 2010 0001
Wnioski egzekucyjne
Poniżej przedstawiamy wzory podstawowych wniosków składanych w postępowaniu egzekucyjnym:
Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji - wzór
wiosek_egzekucyjny.pdf
rozmiar: 68 kB
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - wzór
wniosek_alimentacyjny.pdf
rozmiar: 48 kB
Oświadczenie o wyborze komornika - wzór
Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy w tym celu złożyć
do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu
wykonawczego.
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komornika sądowego
przy sądzie rejonowym w Zgierzu.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone