Adres Kancelarii:
95-100 Zgierz, Długa 44/46 lok. 12
042 716-05-05
rozmowy telefoniczne przyjmowane są:
we wtorki od: 9:30-14:00,
poniedziałek, środa, czwartek,
piątek - 12:00-14:00
zgierz.banach@komornik.pl
Nr konta: 45 9263 0000 0920 0991 2010 0001
RUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
6 września 2017 roku
LICYTACJA: Km525/14
Cena wywołania: 7120,67
 | Rękojmia/wadium: 1068,10
12 września 2017 roku
LICYTACJA: km 1069/14
Cena wywołania: 180000,00
 | Rękojmia/wadium: 24000,00
22 sierpnia 2017 roku
LICYTACJA: Km 1042/14
Cena wywołania: 40000,00
 | Rękojmia/wadium: 6000,00
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komornika sądowego
przy sądzie rejonowym w Zgierzu.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone